Contact Us

Corporate Office

DISHA SKILLS
Disha Crown, Kutchana Road, Shankar Nagar
Raipur – 492001 C.G.
Tel : 0771-4232100, 0771-4232101 || Fax : 0771-4232143
Mob : 09752522005( Mr.Abhishek Pandey) and 09893594042 (Ms.Preeti Khandelwal)
Email : skills@dishamail.com || abhishek.pandey@dishamail.com

Director’s Office

DISHA SKILLS
1-B, Crown Office, Shankar Nagar
Raipur – 492001 C.G.
Tel : 0771-4232143

City Office

DISHA SKILLS
Disha Park, Building 1, Ground Floor,
Ram Nagar – Kota Marg,
Behind NIT & Hotel Piccadily,
Tel : 0771-4232000
Raipur – 492001 C.G.

Campus Office

DISHA SKILLS
Satya Vihar, Vidhansabha-Chandrakhuri Marg,
Tel : 0771-4231000-09
Fax : 0771-4200110
Raipur – 492001 C.G..